Zabezpiecz swój budynek przed pożarem

straż pożarna

Wszyscy właściciele oraz najemcy dużych budynków są zobligowani do zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej. Problem jest bardzo ważny, gdyż niedopatrzenie w tym zakresie może nieść za sobą bardzo duże konsekwencje. Zabezpieczenia przeciwpożarowe tych budynków to jeden z najważniejszych obowiązków ciążących na właścicielach.

czytaj więcej...

Dlaczego śląskim miastom ubywa mieszkańców?

PszczynanaŚląsku

Od dłuższego już czasu rozmaite media alarmują, że liczba mieszkańców Polski zmniejsza się, a nawet że do 2050 roku będzie nas o kilka milionów mniej niż obecnie. Wynika to przede wszystkim z czynników demograficznych bo z jednej strony rodzi się coraz mniej Polaków, a z drugiej wielu ludzi w wieku produkcyjnym decyduje się na emigrację do innych krajów. Ubywa również liczba mieszkańców najważniejszych miast naszego państwa, przy czym w wymiernej skali sprawa taka dotyczy Górnego Śląska, który tradycyjnie jest jednym z najgęściej zamieszkałych regionów. Prawda jak zwykle leży wprawdzie gdzieś pośrodku, ponieważ bezsprzecznie emigracja zarobkowa jest znaczącym problemem (także na Śląsku), jest niezaprzeczalna oraz każdy w swym towarzystwie zna choćby pojedynczą osobę, która wyjechała za pracą do innego państwa, jednakże warto też odnotować, iż leżące w otoczeniu największych miast centralnej części aglomeracji mniejsze gminy i wsie notują stały i zdecydowany przyrost ilości mieszkańców. Dzieje się tak, gdyż lepiej sytuowana ludność z miast przeprowadza się na obrzeża, uciekając z osiedli do nowo wybudowanych domów jednorodzinnych.

czytaj więcej...

Lokalizacje komercyjne jak najbliżej centrum

centrum miasta

Przeglądając oferty wynajmu pomieszczeń biurowych nie trudno dostrzec, że największym zainteresowaniem cieszą się te dotyczące lokalizacji w centrum miasta. Im większe miasto tym większa cena i większy handicap w kontekście zysków wynikających z prowadzonej tam działalności. Wiadomo przecież, że centralna cześć miasta - tym bardziej dużego typu Warszawa czy Łódź stanowi niejako jego „serce” bo wszystko co najważniejsze usytuowane jest tutaj i to właśnie centralna część miasta sprowadza najwięcej mieszkańców, największe inwestycje, najwięcej potencjalnych kontrahentów a co za tym idzie również największe… zyski.

czytaj więcej...

Ograniczenie emisji spalin przez prywatne budynki na Śląsku

Górny Śląsk to jak prawdopodobnie wszyscy wiedzą region bardzo intensywnie zurbanizowany. Przez kilkadziesiąt lat po wojnie w organizacji budownictwa mieszkalnego na Górnym Śląsku przodowały domy wielorodzinne z prefabrykatów. Jednakowoż również wkład budynków jednorodzinnych w ogólną masę mieszkalną jest względnie duży, a obecnie lwia część z wznoszonych z prywatnej inicjatywy obiektów to budynki takiego pokroju.

czytaj więcej...

Pojęcie operatu szacunkowego

Mając do czynienia z procesem wyceny nieruchomości niewątpliwie usłyszymy pojęcie operat szacunkowy, warto zatem zapoznać się z tym co za takim określeniem może się kryć.

Operat szacunkowy to stanowiąca kwestionariusz oficjalna, służbowa ekspertyza autorska rzeczoznawcy majątkowego na problem wartości danej nieruchomości. Jedyną legalną postacią sporządzenia operatu szacunkowego jest postać pisemna. Problematykę operatu stanowią dane niezbędne rzeczoznawcy majątkowemu podczas sporządzania wyceny nieruchomości zaś przede wszystkim wytypowanie fundamentów prawnych i uwarunkowań dopełnionych procedur, rozstrzygnięć merytorycznych, wypunktowanie przebiegu wyliczeń oraz rezultat ostateczny.

Operat szacunkowy może być dowodem w potrzebach, dla jakich był wytworzony. Dlatego też jego struktura i zawartość muszą być unormowane w obrębie całego kraju. Sprzyjają temu kodyfikacje prawne, jakie ustalają treść merytoryczną operatu szacunkowego, jego formę, klauzule czy postulaty zamieszone w nim, rodzaje ocen i rozliczeń itp.

czytaj więcej...